Progress over Perfection

GPSC 2016: Solved Paper for Assistant Professor-CS

gpsc

Note: See the final updated answer Keys. Explanation is given for ambiguous and critical Questions.
Claim: 95% Answers are correct
Min Expected Cut-off: 100
Max Expected Cut-off: 125

001. ચાલુક્ય રાજાઓના સમય દરમ્યાન ક્યા સ્થાપત્ય/સ્થાપત્યોની રચના થયેલ હતી?

(1) અજંતા ઈલોરાની ગુફાઓ

(2) એલિફન્ટાની ગુફાઓ

(3) મહાબલીપુરમના મંદિરો

(4) નાગેશ્વર મંદિરો

(A) 1, 2

(B) 2, 3

(C) 3, 4

(D) 4, 1

002. ભારતમાં મોગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરેલ હતી?

(A) અકબર

(B) હુમાયુ

(C) બાબર

(D)શાહજહાન

003. ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપનામાં કોનો અગત્યનો ફાળો રહેલ છે?

(A) કેનીંગ

(B) લોર્ડ કર્ઝન

(C) ક્લાઈવ લોઈડ

(D) વોરન હેસ્ટીંગ

004. ઝાંસી રાજ્યને અંગ્રેજ શાસનમાં ભેળવવા કયું કારણ આપવામાં આવેલ હતું?

(A) વારસાઈના પ્રશ્નો

(B) રાજકીય ગુલામીનો અસ્વિકાર

(C) રાણી લક્ષ્મીબાઈ સાથેનું વૃઘ્ધ

(D) અંગ્રેજોના દુશ્મનોને મદદગારી

005. નહીં નિકટ અર્થે પર્સહક આ સમયે માહરો. – આ કયો છંદ છે?

(A) પૃથ્વી

(B) મંદાક્રાન્ત્તા

(C) મનહર

(D) શિખરીણી

006. દેવોના ધામનાં જેવુ હૈડુ જાણે હિમાલય. … આ કયો અલંકાર છે?

(A) રૂપક અલંકાર

(B) ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર

(C) શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર

(D) વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર

007. નીચેના પૈકી કઈ સંધિ યોગ્ય છે?
(1) આપદ્ + કાળ= આપત્કાલ
(2) તત્ + અનુસાર = તદઅનુસાર
(3) દીશ્ + કાલ = દિક્કાલ
(4) નિર્ + રવ = નિરવ

(A) 3, 4 અને 2

(B) 4, 3, 2 અને 1

(C) 4, 3, 1

(D) 3, 2, 1

008. “ગોવીંદનું ખેતર” નાં લેખક કોણ છે?

(A) ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોષી

(B) ગુલાબદાસ બ્રોકર

(C) સ્વામી આનંદ

(D) ચુનીલાલ મડીયા

009. નીચેના શબ્દો ક્યા પ્રયોગવાળા છે તે જણાવો.
તોડફોડ, ચડતી પડતી, આવક જાવક

(A) સંપૂર્ણ દ્રિરુક્તિવાળા પ્રયોગો

(B) કલા દ્રિરુક્તિ પ્રયોગો

(C) પ્રાસતત્વ દ્રિરુક્તિ પ્રયોગો

(D) શબ્દ દ્વિરુક્તિ પ્રયોગો

010. રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ જણાવો : ‘તડકી છાંયડી જોવી.’

(A) સુખ-દુઃખમાંથી પસાર થવું

(B) તડકા, છાંયડામાં ફરવું

(C) તડકા, છાંયડાવાળું વાતાવરણ હોવું

(D) ગરમી, ઠંડીની મોસમ હોવી

011 રૂઢીપ્રપોગનો અર્થ જણાવો : ‘નેવાના પાણીએ હાથ ધોવા’

(A) સારા પ્રમાણમાં પાણીનો બગાડ કરવો.

(B) ઉચેપી પડતા પાણીમાં હાથ ધોવા.

(C) નળનાં પાણીથી હાથ ધોવા.

(D) કોઈની ઉદારતાનો દુરૂપયોગ કરવો.

012. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો : ‘કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ પોતાની કથા કહેતુ હોય તે પ્રકારની રજૂઆત વાળો નિબંધ.”

(A) ચિંતન કથા

(B) વર્ણન કથા

(C) ભક્તિ કથા

(D) આત્મકથા

013. સાચી જોડણી જણાવો : ‘શિષ્યવૃત્તિ’

(A) શીષ્યવૃતી

(B) શિષ્યવૃત્તિ

(C) શિષ્યવૃત્તી

(D) શિષ્યવ્યુત્તિ

014. “માહિતીનો અધિકાર” મુજબ રેકર્ડેની વ્યાખ્યામાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે?
(1 ) કોઈ પણ દસ્તાવેજ, તેની હસ્તપ્રત, ફાઈલ
(2) માઈક્રો ફિલ્મ
(3) કોમ્પ્યુટર અથવા અન્ય સાધનમાં રહેલી માહિતી
(4) ફ્લોપી, પેનડ્રાઈવ, ડીશમાં રહેલ માહિતી

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 4

(C) 1, 2, 3, 4

(D) 1, 3, 4

015. એશીયા-પેસીફીક વિસ્તારમાં બાપોડાયવરસીટીના કેટલા હોટ સ્પોટ આવેલ છે?

(A) 12

(B) 13

(C) 14

(D) 15

016. પંચાયતોની નાણાંકિય સ્થિતીની તપાસ કરવા અને જરૂરી ભલામણો કરવા કેટલા વર્ષ બાદ નવું કમિશન રચવામાં આવે છે?

(A) પાંચ વર્ષ

(B) (6) છ વર્ષ

(C) (8) આઠ વર્ષ

(D) (10) દસ વર્ષ

017. “એંગ્લો ઈન્ડિયન” માટે લોકસભામાં પ્રતિનિધિત્વ રહે તે માટે બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ખાસ જોગવાઈ કરેલ છે?

(A) 331

(B) 330

(C) 332

(D) 329

018. નીતિ આયોગ દ્વારા મુખ્યત્વે કપો હબ (Hub) શરૂ કરવામાં આવેલ છે?

(A) નોલેહ હબ / ટીમ ઈન્ડિયા હબ

(B) ફોરેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ હબ

(C) ટ્રાન્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ હબ

(D) સાયન્સ હબ

019. યુનિયન પબ્લિક કમિશનના યેરષેનઘીનૌ નિમણૂંક કોણ કરે છે?

(A) મા. વડાપ્રપાનશ્રી

(B) મા. નાણામંત્રીશ્રી

(C) મા. ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રી

(D) મા. રાષ્ટ્રપતિશ્રી

020. ચુંટણી પંચના મુખ્ય કાર્યો કયાં છે?

(1) મતદાર યાદી બનાવવા માટે સૂચનાઓ આપવી, નિયંત્રણ રાખવું

(2) ચુંટણી યોજવી

(3) પરિણામ જાહેર કરવું

(4) શાંતિપૂર્વક મતદાન થાય તેની કાળજી લેવી

(A) 1, 2, 3, 4

(B) 1, 2, 3

(C) 2, 3, 4

(D) 3, 4, 1

021. ચુંટણી પંચ દ્વારા કઈ ચુંટણીઓ યોજવામાં આવે છે?

(1) લોકસભા (2) રાજ્યસભા (3) વિધાનસભા (4) જિલ્લા પંચાયત/ગ્રામ પંચાયત

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 4

(C) 3, 4, 1

(D) 1, 2, 3

022. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયધીશ કોની સામે સોગંદ લે છે?

(A) મા. રાષ્ટ્રપતિશ્રી

(B) મા. ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રી

(C) મા. વડાપ્રધાનશ્રી

(D) મા. મુખ્ય ન્યાયધીશશ્રી

023. બંધારણમાં નાણા બીલ (Money Bill) ની જોગવાઈ બંધારણના ક્યા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવે છે?

(A) 111

(B) 112

(C) 110

(D) 109

027. એટર્ની જનરલની મુદત કેટલી હોય છે?

(A) મા. રાષ્ટ્રપતિની ખુશી મરજી સુધી

(B) પાંચ વર્ષ

(C) ત્રણ વર્ષ

(D) મહત્તમ દસ વર્ષ

025. રાષ્ટ્રપતિના હોદાની મુદત કેટલી હોય છે?

(A) પાંચ વર્ષ

(B) ચાર વર્ષ

(C) ત્રણ વર્ષ

(D) છ વર્ષ

026. “માય ડિયર જ્યુ” એ કોનું ઉપનામ છે?

(A) જવંતીલાલ રતિલાલ ઞોમ્સ્લિ

(B) નમંદાશંબ્ર દવે

(C) જ્યોતીન્દ્ર દવે

(D) લાબાર્પેક્ર ઠાકર

027. ઘાના નેશનલ પાર્ક-બર્ડ સેન્ચુરી ક્યા રાજ્યમાં આવેલી છે?

(A) તામીલનાડુ

(B) ઉત્તરાખંડ

(C) રાજસ્થાન

(D) કેરલા

028. કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલ છે?

(A) બંગાળ

(B) આસામ

(C) બિહાર

(D) મધ્યપ્રદેશ

029. ભારતમાં 14-15 ના વર્ષમાં દૂધનું અંદાજીત ઉત્પાદન કેટલા મીલીયન ટન હતું?

(A) 145.7

(B) 137.7

(C) 132.4

(D) 127.9

030. રાજા ભોજ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ક્યા શહેરમાં આવેલું છે?

(A) ભોપાલ

(B) કોહીમા

(C) ભુવનેશ્વર

(D) રાંચી

0૩1. નેશનલ હાઈવે નં. 2 ક્યા શહેરોને જોડે છે?

(A) દિલ્હી – આગરા – કાનપુર – વારણસી – કલકત્તા

(B) દિલ્હી – ઇન્ડો પાક બોર્ડર

(C) આગ્રા – મુંબઈ

(D) સાલેમ – કન્યાકુમારી

032. ‘યાદગાર – એ – તકસીમ’ એ કોની યાદમાં સમર્પિત છે?

(A) 1857 નું પ્રથમ આઝાદીનું યુધ્ધ

(B) મોગલ સામ્રાજ્યની કલા

(C) મરાઠા યુગની રણનીતી

(D) ભારતના ભાગલાની યાદો

033. ભારતના બિસ્માર્ક તરીકે કોણ ઓળખાય છે?

(A) જવાહરલાલ નહેરૂ

(B) ગાંધીજી

(C) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ

(D) લાલા લજપતરાય

034. તામીલનાડુનું કયુ નૃત્ય જગવિખ્યાત છે?

(A) કથકલી

(B) કૂચીપૂડી

(C) ભરત નાટ્યમૃ

(D) મોહીની અટ્ટમ

035. The passengers and the crew members of aeroplane had a __ escape when it was taking off the run way. – Fill in the blank.

(A) narrow

(B) large

(C) little

(D) brief

036. To cause troops etc. to spread out in readiness for war. – Give one word for above group of words.

(A) Align

(B) Collocate

(C) Deploy

(D) Disperce

037. Pick up the word with same or opposite meaning for the word in question. : ‘Genuine

(A) lmpure

(B) Unsound

(C) Bogus

(D) Rotten

038. Give Antonyms-word for the word in question. : ‘Autonomy’

(A) Submissiveness

(B) Dependence

(C) Subordinate

(D) Freedom

039. Give synonyms word for the word given in question. : ‘Deligent’

(A) Intelligent

(B) Difficult

(C) Labourious

(D) Quick

040. ‘Pragna may not like the ring.’ . Convert into passive voice which is correct answer from the following.

(A) Pragna did not like the ring.

(B) The ring was not liked by Pragna.

(C) The ring may not be liked by Pragna.

(D) The ring is not liked by Pragna.

041. ‘Hena could not hear. Hena could not speak.’ – Make one sentence by using proper conjuction.

(A) Hena cannot speak nor hear.

(B) Hena could neither hear nor speak.

(C) Hena could hear or speak.

(D) Hena could not hear or speak.

042. Sheela gave me a pen. I liked_____ pen.

(A) a

(B) an

(C) the

(D) and

043. Horse : Jockey: :Car: _________.

(A) Teacher

(B) Chauffeur

(C) Plumber

(D) Carpenter

044. રાજ્ય અને કેન્દ્રની સત્તાઓની વિગત બંધારણના ક્યા અનુચ્છેદમાં આપેલી છે?

(A) 113

(B) 123

(C) 264

(D) 246

045. ભારતમાં સંગઠીત ક્ષેત્રમાં કુલ કામદારોના કેટલા ટકા કામદારો કાર્યવંત છે?

(A) 10

(B) 7

(C) 5

(D) 1

Explanation:

046. નીયેનામાંથી ક્યુ આંતરિક પરિબળ એકમની માંદગી માટે જવાબદાર નથી?

(A) ખરાબ સંચાલન

(B) વીજળીનો અપૂરતી પુરવઠો

(C) અયોગ્ય નાણાકીય સંચાલન

(D) અયોગ્ય ખરીદ-વેચાણ પધ્ધતિ

047. ફુગાવાના મુખ્ય પ્રકારો કયા છે?

(1 ) માંગને કારણે થતો ફુગાવો

(2) કિંમતો વધવાને કારણે થતો ફુગાવો

(3) સ્ટેગ ફલેશન Stag flation inflation

(4) હાયપર ઇન્ફ્લેશન

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 4

(C) 1, 2, 3, 4

(D) 3, 4, 1

048. પ્રષમ પંચવર્ષિવ યોજનામાં ક્યા નેત્ર ઉપર ભાર મૂકવામાં આવેલ હતો?

(1) ખેતીવાડી, સિંચાઈ, વીજ ઉત્પાદન

(2) વાહન વ્યવહાર, દૂરસંચાર

(3) શિક્ષણ અને કલા

(4) પૌરાણીક મુખ્યોનું જતન

(A) 2, 3

(B) 1, 2

(C) 3, 4

(D) 1, 4

049. બીજી હરિયાળી ક્રાંતિમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે?

(A) ખેતી સાથે પશુપાલમ્પ્, મત્સ્ચઉધોગ વગેરે

(B) પાકોની અદલાબદલી, કોષ મેનેજયેખ્ટ

(C) મૃક્યવૃખી, યોગ્ય મુલા

(D) ઉપરોક્ત બધા જ

050. જાહેર ક્ષેત્ર (PSW) નું મુખ્ય લક્ષણ / લક્ષણો કયા છે?

(A) ઘણુ મૂડી રોકાણ અને નફાનુ પ્રમાણ ઓછું

(B) જાહેર જનતાની સેવા કરવી – દેશની સલામતી, રક્ષણ માટે કામગીરી કરવી.

(C) અન્ય એકમોને કાચો માલ આપવો.

(D) ઉપરોક્ત બધા જ

051. ડીઝીટલ ઇન્ડિયામાં કાર્યક્રમની શું લાક્ષણિકતા છે?

(1) 2 જુલાઈ 2015 ના રોજ ઉદઘાટન

(2) ગ્રામ્ય વિસ્તારને ઈન્ટરનેટ સાથે જોડવું

(3) તેમાં સરકારી અન્ય સેવાઓ જોડવી

(4) ડીઝીટલ એમ્પાવરમેન્ટ

(A) 1, 2, 3

(B) 1, 3, 4

(C) 1, 3, 2

(D) 1, 2, 3, 4

052. ગ્રામ ભંડારણ યોજના કઈ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે?

(A) RBI

(B) NABAD

(C) HUDCO

(D) LIC

053. INSPIRE Programme કોના દ્રારા ચલાવવામાં આવે છે?

(A) સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

(B) એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

(C) સુરક્ષા મંત્રાલય દ્વારા

(D) નાણા મંત્રાલય દ્વારા

054. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત દ્વારા ક્યા દેશની ટીકા કરવામાં આવેલ હતી?

(A) ચીન

(B) ચીલી

(C) જાપાન

(D) અમેરીકા

055. બેનામી વ્યવહારો અટકાવવા માટેનું સુધારા બીલ, ક્યા હેતુથી પસાર કરેલ છે?

(1) બેનામી વ્યવહારોની વ્યાખ્યા સુધારવી

(2) દંડ કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી કરવી

(3) અર્ધ ન્યાઈક અને ન્યાઈક સત્તાઓ ઉભી કરવી

(A) 1

(B) 2

(C) 1, 2

(D) 1, 2, 3

056. હાલમાં કેબીનેટ દ્વારા કોના માટેના FDI ના પોરલોંર્મા સુધારો કરેલ છે?

(A) NBFC

(B) NCDC

(C) NCERT

(D) ઉપરોક્ત પૈકી કોઈપણ નહી

057. 23 મો રાજીવ ગાંધી નેશનલ સદભાવના એંવોર્ડ કોને આપવામાં આવેલ છે?

(A) પંડિત રવિશંકર

(B) પંડિત ભીમસેન જોષી

(C) શુભા મુદ્દગલ

(D) શબાના આઝમી

058. ‘અમીતાભ કાન્ત્ત’ ના અધાક્ષ સ્થાને સ્થાપવામાં આવેલ કમિટી ક્યા હેતુસર સ્થાપવામાં આવેલ છે?

(A) ઈ. કોમર્સ વધારે સરળ બનાવવા

(B) ઈન્ટરનેટની સગવડો વધારવા

(C) નાણાંકિય વ્યવહારોની ચકાસણી કરવા

(D) કાળા નાણા ઝડપથી પરત લાવી શકાય તે માટે કાર્યવાહી કરવા

059. Gaofen-3 high resolution radar કયા દેશ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ છે?

(A) ભારત

(B) જાપાન

(C) ચીન

(D) અમેરીકા

060. GST નો સંપૂર્ણ અર્થ શું છે?

(A) Government Service Tax

(B) Goods and service Tax

(C) Goods and Social Reform Tax

(D) Goods and Social Security Tax

061. હાલમાં ગુજરાત રાજયમાં નળામંત્રી તરીકે કોશ કાર્યભાર સંભાળે છે?

(A) મા. નીતીનભાઈ પટેલ

(B) મા. સૌરભભાઈ પટેલ

(C) મા. દીલીપ ઠાકોર

(D) મા. અરૂણ જેટલી

062. 20 મી કોમનવેલ્થ ચેસ ચેમ્પીયનશીપ કોણે જીતી છે?

(A) વિશ્વનાથ આનંદ

(B) સાપના મીર્ઝા

(C) અભિજીત ગુપ્તા

(D) દીપા કરમકર

063. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટર્મા નીચેના પૈકી ક્યા ‘ન્યાયાધીશે મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કામ કરેલ છે?

(1) મા. શ્રી કે. એસ. રાધાક્રિષરપ્ન

(2) મા. શ્રી એસ. જે. મુખોપાધ્યાય

(3) મા. શ્રી ભાસ્કર ભટ્ટાચાર્ય

(4) મા. શ્રી આર. સુભાષ રેડ્ડી

(A) 1, 2

(B) 1, 2, 3

(C) 1, 2, 3, 4

(D) 3 અને4

Reference: Click Here

064. શરીરના આરોગ્ય માટે સામાન્ય રીતે ડોક્ટર કઈ બાબતોની કાળજી લેવા જણાવે છે?

(1) પુરતી ઊંઘ મને આરામ

(2) શાક અને વધારે પાણી પીવું

(3) તાજી હવાનો ઉપયોગ, યોગ્ય કસરત

(4) તાજા ફળો, શાક અને આહાર લેવો

(A)1, 2, 3

(B) 1, 2, 3, 4

(C) 1, 3, 4

(D) 2, 3, 4

065. ગુજરાતમાં શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા કોણ હતા?

(A) નટવરભાઈ પટેલ

(B) ત્રિભોવનદાસ પટેલ

(C) અરવિંદભાઈ પટેલ

(D) રમણભાઈ પટેલ

Explanation: None are correct . Ans is Dr. Vargis Kuriyan

066. બાયો ડાયવરસીંટીર્મા હોટ સ્પોટનૉ ક્યા સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ થાય છે?

(A) સ્થળ કે જ્યાં પાણીમાં રહેતાં જળચરૉ અને પ્રાણીઓને ખાસ રક્ષણ/કાળજીની જરૂર છે.

(B) અત્રે ગરમ પાણી મળી રહે છે.

(C) આ વિસ્તારમાં તોફાનની શક્યતાઓ રહેલી છે.

(D) આ વિસ્તારમાં કોઈ પ્રાણી, જળચર નથી.

Explanation: A biodiversity hotspot is a biogeographic region with significant levels of biodiversity that is under threat from humans.

067. ગુજરાત રાજ્યમાં કેટલા સ્થળોને ઈકો સેન્સીટીવ ઝોન તરીકે જાહેર કરેલ છે?

(A) 6

(B) 5

(C) 4

(D) 7

068. નીચેના પૈકી ક્યા પ્રાણીની મુખા આહાર (Bamboo) બામ્બુ છે?

(A) સસલુ (rabbit)

(B) Sloth Bear

(C) Red Pandas

(D) Golden Langurs

069. ‘મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ’ કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલ છે?

(A ) ગ્લોબલ વોર્મિંગની ચકાસણી કરવી.

(B) ઓઝોનની આડ અસરો તપાસવી.

(C) ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ઓઝોનની અસરો તપાસવી

(D) બાયો ડાયવરસીટીનુ રક્ષણ કરવું.

070. ન્યુટન દ્વારા ગતિના કેટલા નિયમો બનાવેલ છે ? (Law of motion)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

071. The internation migration outlook રીપોર્ટ કોણ બહાર પાડે છે?

(A)UNICEF

(B) World Bank

(C) OEDC

(D) UNISCO

072. ભારતની આજુબાજુ ક્યા દેશો આવેલ છે?

(A) પાકિસ્તાન, ચીન. બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા

(B) પાકિસ્તાન, ચીન, રશિયા

(C) ચીન, બાંગ્લાદેશ, જાપાન

(D) ચીન, રશિયા, જાપાન

073. નીચેના પૈકી ક્યા પાકના ઉત્પાદનમાં હરિયાળી ક્રાન્ત્તીની …નહીવત અસર છે?

(A) ઘઉં

(B) મકાઈ

(C) ક્ઠોળ

(D) ચોખા

074. નીચેના પૈકી ક્યા રાજ્યોની સીમા પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલ છે?

(1) કાશ્મીર, ગુજરાત, પંજાબ

(2) કાશ્મીર, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર

(3) ગુજરાત, રાજસ્થાન, મખાદેરા

(4) મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, પંજાબ

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

075. મૌર્ય શાસનની વિગતો ક્યા લેખકના લખાણ / અન્ય લખાણોથી જાણી શકાય છે?

(1) ચાણક્ય (2) મેગેસ્થીનીઝ (3) વિનય પત્રિકા (4) ઉપનિષદ

(A) 1 અને 2

(B) 2 અને 3

(C) 3 અને 4

(D) 4 અને 1

076. કેન્દ્ર સરકારમાં વહિવટી સત્તાઓ કોને સુપરત કરવામાં આવેલી છે?

(A) મા. રાષ્ટ્રપતિશ્રી

(B) મા. ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રી

(C) મા. વડાપ્રધાનશ્રી

(D) મા. નાણામંત્રીશ્રી

077. જાહેર સેવા અને ન્યાપતંત્રને અલગ રાખવા માટેની જોગવાઈ બંધારણના ક્યા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે?

(A) 49

(B) 50

(C) 51

(D) 48

078. બંધારણના આર્ટીકલ 40 હેઠળ શુ… જોગવાઈ કરેલ છે?

(A) રાજ્યોની રચના અને તે અંગેની કાર્યવાહી

(B) ગ્રામ પંચાપતોની રચના અને સત્તાઓ

(C) મ્યુનીસીપાલીટીની ચુંટણીની જોગવાઈઓ

(D) રાજ્ય ચુંટણી પંચની સત્તાઓ

079. શિક્ષણ માટેનો અધિકાર (Right to Education) એ બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે માન્ય રાખેલ છે?

(A) 20

(B) 21-A

(C) 22

(D) 23

080. એક રમતમાં પાંચ બાળકો ભાગ લે છે દરેક બાળકે અન્ય બાળક સાથે 1 રમત રમવાની છે, તો કુલ કેટલી રમતો થશે?

(A) 8

(B) 10

(C) 9

(D) 11

081. મયંકનુ સ્થાનલાઈનમાં પ્રથમથી ગણવામાં આવે તો 14 મું છે, જો કુલ 40 વિધાર્થીઓ લાઈનમાં હોય તો છેલ્લેથી મયંકનુ સ્થાન કયું હશે?

(A) 26

(B) 28

(C) 27

(D) 25

૦82. જો 2 = 5, 4 = 18, 6 = 39 તો 10 =_______ ૫1૫.

(A) 104

(B) 100

(C) 101

(D) 102

Explanation: None are correct.  Here the rule is

2 = 5     ⇒   2  =  22 + 2/2 = 22 + 1 = 5

4 = 18    ⇒  4  =  42 + 4/2 = 42 + 2 = 18

6 = 39    ⇒  6  = 62 + 6/2 =  62 + 3 = 39

If the same rule is followed then

10 = 102 + 10/2  = 102 + 5 = 105

૦83. જો HEALTH તે સાંકેતિક ભાષામાં GSKZDG લખવામાં આવે તો NORTH ને કઈ રીતે લખવામાં આવશે?

(A) OPSUI

(B) GSQNM

(C) FRPML

(D) IUSPO

Explanation: bcvjhvkjbkj084. નીચેના પૈકી ક્યો શબ્દ અન્ય સાચે બંષબેસતો નવી

(1)પ્લેટફોર્મ (2) બંદર (3) બસ સ્ટેન્ડ (4) બગીચો

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

085. નીચેના વાદ્યો સાવે પસંદગી કરી.

સીતાર, ગીટાર, તાનપુરા,________.

(A) તબલા

(B) હાર્મોનિયમ

(C) વાયોલીન

(D) ડમરુ

086. 2, 5, 9, 19, 37,_________.

(A) 73

(B) 75

(C) 76

(D) 78

Explanation: This is a “series” where the value of a number (after the first two given numbers) is the result of an operation involving the preceding two numbers. If you have  a and b  then  c = 2a + b

The first two numbers are given  (here, they are 2 and 5)
2*2 + 5 = 9
we now have  2, 5, 9
and the last two numbers are 5 and 9, so we use them:  2*5 + 9 = 19 then
2*9 + 19 = 18 + 19 = 37
The next number must be  2*19 + 37 = 75

087. રાજ્યમાં મળતા ચૂનાના પથ્થરમાં સૌથી વધારે ચૂનાનુ પ્રમાણ ધરાવતા પથ્થરો ક્યા જિલ્લામાં મળી આવે છે?

(A) ભાવનગર

(B) જામનગર

(C) બનાસકાંઠા

(D) જૂનાગઢ

088. નર્મદા યોજનાને કારણે ક્યા રાજ્યોને લાભ મળનાર છે?

(1) ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ

(2) મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન

(3) મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, પંજાબ, રાજસ્થાન

(4) ગુજરાત, પંજાબ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ

(A) 2

(B) 3

(C) 8

(D) 1

089. પ્રવર્તમાન દરોને ધ્યાને લેતાં સને 14-15 માટે ગુજરાત રાજયની (per Capital Income) માથાદીઠ આવક કેટલા રૂપિયા છે?

(A) 2,24,358

(B) 1,24,358

(C) 24,458

(D) 64,358

Explanation: No answer is correct – NA

090. ગુજરાત રાજ્યને કેટલા ”ક્લાયમેટ ઝીન” માં વહેંચવામાં આવેલ છે?

(A) 9

(B) 6

(C) 7

(D) 8

091. પાણીયા અભયારણ્ય ક્યા જિલ્લામાં આવેલું છે?

(A) અમરેલી

(B) ભાવનગર

(C) જૂનાગઢ

(D) જામનગર

092. રાજ્યનો ધો. 1 થી 7 સુપી શાળામાં “ડ્રોપ આઉટ” રેસીયો કેટલો છે?

(A) 6,61

(B) 5,61

(C) 7,61

(D) 6,98

Explanation: 6.91% according to gujrat-education.gov.in for 2013-14

09૩. છેલ્લી વસ્તી ગણતરી મુજબ રાજ્યના ક્યા જિલ્લામાં સૌથી ઓછો સેક્સ રેસીયો (દર હજાર પુરુષોએ મહિલાની સંખ્યા) ક્યા જિલ્લાનો છે?

(A) ડાંગ

(B) ભરૂચ

(C) સુરત

(D) મહેસાણા

094. છેલ્લા સેન્સસ મુજબ ગુજરાત રાજ્યનો સભાના દર કેટલો છે?

(A) 79.3%

(B) 69.31%

(C) 59.31 %

(D) 97.31 %

095. ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી (Physical Research Laboratory) ક્યા સ્થળે આવેલી છે?

(A) દિલ્હી

(B) દહેરાદુન

(C) અમદાવાદ

(D) ઉદેપુર

096. ત્રણ તાળી, પાંચ તાળી, પોપટીયુ, ત્રિકોણીયા શબ્દો કોની સાથે સંકળાયેલા છે?

(A) ચિત્ર કલા

(B) નૃત્ય કલા

(C) નાટ્ય કલા

(D) લેખન કલા

097. નીચેના પૈકી ક્યા વાદ્યો હવાના વાદ્યો છે?

(1) તુરી (2) બુંગલ (3) પાવો (4) જંતર

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 4

(C) 1, 2, 3, 4

(D) 3, 4, 1

098. ‘સિદ્વહેમ શબ્દાનુશાસન’ ગ્રંથ ક્યા વિષય સંબંધીત છે?

(A) નાટકો

(B) વ્યાકરણ

(C) કાવ્યો

(D) આત્મકથા

099. હાજી પીરની દરગાહ ક્યા જિલ્લામાં આવેલી છે?

(A) ભરૂચ

(B) સુરત

(C) કરછ

(D) બનાસકાંઠા

100. ગાંધીજીએ જેઓને “રાષ્ટ્રીય શાયર’ખું બિરુદ આપેલ છે તે લેખક કોણ છે?

(A) રમણલાલ સોની

(B) મકરંદ દવે

(C) બકુલ ત્રિપાઠી

(D) ઝવેરચંદ મેઘાણી

101. In the context of Software Engineering, what s a work breakdown structure?

(A) Graph with cycles

(B) Any graph

(C) Tree

(D) Graph with two paths from one from one node to another node.

102. In the context of software engineering, what does the hierarchy diagram show?

(A) Control structure of the code

(B) Calling structure of a system

(C) Important actors and functionality of a system

(D) Vertical lines which represent instances of classes

Explanation: Click Here

xCXDCAdc103. In the context of software engineering, what does an Use case show?

(A) Vertical lines which represent instances of classes

(B) Important actors and functionality of a system

(C) Calling structure of a system

(D) Control structure of the code

104. What is the minimum number of multiplications one needs to compute X62?

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) None of the above

Explanation: count no of multplications =8

x3 = x * x * x;

x6 = x3 * x3;

x12 = x6 * x6

x24 = x12 * x12

x30 = x24 * x6

x31  = x30 * x

x62 = x31 * x31

105. In the context of complexity of problems. what does NP stand for

(A) Non-polynomial time

(B) Exponential time

(C) Nondeterministic polynomial time

(D) Not possible time

106. Which of the following uses Krushal’s algorithm

(A) Finding minimum spanning tree

(B) Finding the shortest path

(C) Searching

(D) Sorting

107. Which of the following is Dijkstra’s algorithm an example of

(A) Greedy algorithm

(B) Divide and conquer

(C) Dynamic programming

(D) Randomised algorithm

108. What is Quadratic Probing

(A) it is a sorting technique

(B) it is a searching technique

(C) it is a DBMS method for insertion of data

(D) It is a Collision resolution method

109. The AVL tree is identical to a binary search tree, except that for every node in the tree. the height of the left and right sub-trees can differ by almost what extent

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

109. What is the depth of a complete binary tree with n nodes?

(A) O(n)

(B) O(log n)

(C) O(n log n)

(D) 0(n/log n)

111. Consider the definition for a function A(m,n)

lf m = 0, A(m,n)=n+1?

lf m ≠ 0, but n = 0, then A(m, n) = A(m -1, 1)

lf m ≠ 0 and n ≠ 0, then A(m, n) = A(m -1, A(m, n – 1).

Evaluate A(1, 3)

(A) 0

(B) 3

(C) 5

(D) 10

112. What is the 12th number in the following sequence: 0, 1, 1, 2, 3, 5…?

(A) 60

(B) 144

(C) 55

(D) 89

113. What is the Time complexity of quick sort?

(A) O(n)

(B) O(log n)

(C) O(n log n)

(D) O (n3)

114. Which of the following is the correct post fix equivalent of:

A+(B*C-(D/E↑F)*G)*H?

(A) ABC*DEF/G – *H+*

(B) ABC*DEFG/ *-H*+

(C) ABCD*EFT/G*-H*+

(D) ABC*DEFT/G*-H*+

Explanation: None are correct

CapturerwfrwWTR115. What is the time complexity of Binary Search

(A) O(log n)

(B) O(n)

(C) O(n log n)

(D) O(n2)

116. The time complexity of bubble sort is

(A) O(n log n)

(B) O(n2)

(C) O(n3)

(D) O(n)

117. Which of the following is n domain registration look up tool

(A) Whois

(B) CVE

(C) Bing

(D) Ping

118. Which of the following Biometric techniques has the largest market share

(A) Fingerprint

(B) Voice

(C) iris

(D) Retina

119. What is the method by which the sender of data is provided with a proof of delivery and the recipient is assured of the sender’s identity called

(A) Non-repudiation

(B) Steganography

(C) Spoofing

(D) Cryptanalysis

Reference: Click Here

120. What is the art of hiding the existence at a message known as?

(A) Steganography

(B) Cryptography

(C) Spoofing

(D) Encryption

Reference: Click Here

121. What is “diverting small amounts of money from a large number of a accounts maintained by a system“ known as?

(A) Salami technique

(B) Spooling

(C) Wiretapping

(D) Denial of Service ( DoS)

Explanation:

bvcvnmbm,.122. What is the act of concealing a set of instructions that will cause unauthorized actions within the authorized program. known as ?

(A) Trojan horse

(B) Data leakage

(C) Spoofing

(D) Salami technique

Explanation: refer above explanation

123. In SQL, Which of the following clauses will one use to ensure that every row is completely unique?

(A) Union

(B) Group By

(C) Order By

(D) Distinct

124. Which of the following clauses will one use for assigning a different name to the selected field in SQL?

(A) Order by

(B) Join

(C) Select

(D) As

125. In SOL, which of the following clauses will one use to filter the result after the data has been aggregated

(A) Order by

(B) Group by

(C) Where

(D) Having

126. If you need to show the physical relationship between software components and the hardware in the delivered system. which diagram can you use?

(A) Component diagram

(B) Deployment diagram

(C) Class diagram

(D) Network diagram

127. Which of the following is an example of SPOOLED device?

(A) A terminal used to enter the input data for a program being executed

(B) A line printer used to print output of a number of jobs

(C) A secondary memory device in a virtual memory system

(D) None of the above

128. A computer system has 6 tape drives. with ‘n’ processes competing for them. Each process may need 3 tape drives. What is the maximum value of ‘n’ for which the system is guaranteed to be deadlock free?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 1

129. What does Aliasing in the context of programming languages refer to?

(A) Multiple variables having the same memory location

(B) Multiple variables having the same value

(C) Multiple variables having the same identifier

(D) Multiple uses of the same variable

130. Which of the following derivations does a top-down parser use while parsing an input string? The 7 input is assumed to be scanned in left to right order.

(A) Leftmost derivation

(B) Leftmost derivation traced out in reverse

(C) Rightmost derivation

(D) Rightmost derivation traced out in reverse

131. The major differences between a Moore and a Mealy machine is that

(A) The output of the former depends on the present state aml the current Input

(B) The output of the former depends on the present transition and the previous Input

(C) The output of the former depends only on the current input

(D) The output of the former depends only on the present state.

132. The lexical analysis for a modern computer language such as java needs the power of which one of the following machine models in a necessary and sufficient sense?

(A) Finite state automata

(B) Deterministic pushdown automata

(C) Non-Deterministic pushdown automata

(D) Turing Machine

133. LISP is mostly used in

(A) Application programming

(B) Web programming

(C) AI application development

(D) Operating system development

134. What is the purpose of an n-ary association

(A) To capture a parent-child relationship

(B) To deal with one to many relationships

(C) To deal with relationships that involve more than two tables.

(D) To represent an inheritance relationship

135. Which of following is not a valid deadlock prevention scheme?

(A) Release all resources before requesting a new resource

(B) Number the resources uniquely and never request a lower numbered resource than the last one requested

(C) Never request a resource after releasing any resource

(D) Request and be allocated all required resources before execution

136. Linked lists are not suitable data structures of which one of the following problems

(A) Insertion sort

(B) Binary search

(C) Radix sort

(D) Polynomial manipulation

137. Which of the following algorithm design techniques is used in quick sort algorithm

(A) Dynamic Programming

(B) Backtracking

(C) Divide and Conquer

(D) Greedy Method

138. Which scheduling policy is most suitable for a time-shared operating System

(A) Shortest job first

(B) Round robin

(C) FCFS

(D) Elevator

139. What is the major advantage of using the incremental model

(A) Customer can respond to each increment

(B) Easier to test and debug

(C) it is used when there is u need to get a product to the market early

(D) Both (B) and (C)

140. How many bits does n socket require?

(A) 16 bits

(B) 32 hits

(C) 48 hits

(D) None

141. Which layer functions as liaison between the upper support layers and the network support layers?

(A) Network layer

(B) Physical layer

(C) Transport layer

(D) Session layer

142. In a noisy environment, which of the following is the best transmission medium?

(A) Twisted pair

(B) Co-axial cable

(C) Optical fibre

(D) The atmosphere

143. What are the responsibilities of the Data link layer?

(A) Framing

(B) Deframing

(C) Acknowledgment

(D) All of the Above

144. What is the default maximum segment size in TCP?

(A) 536 bytes

(B) 65536 bytes

(C) 576 bytes

(D) 65495 bytes

145. How many states does a modulo-4 counter have?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 16

146. A B-tree of order 4 is built from scratch by 10 successive insertions. What is the maximum number splitting operations that may take place?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Explanation:

Insertion of 3 keys
10 20 30

Insertion of 4th key (1st split)
   30
  /  \
10*20  40

Insertion of 5th key no split 
To maximize splits, let us insert a value in a node that has
key in access. Let us insert 5
   30
  /   \
5*10*20  40

Insertion of 6th key (2nd Split)
To maximize splits, let us insert a value in a node that has key in access. Let us insert 6
   8*30
  /  |  \
5  10*20  40 

Insertion of 7th key
To maximize splits, let us insert a value in a node that has key in access. Let us insert 15
    8*30
  /   |  \
5  10*15*20  40 

Insertion of 8th key (3rd Split)
To maximize splits, let us insert a value in a node that has key in access. Let us insert 12
   8*12*30
  /  /  \ \
 5  10 15*20 40 

Insertion of 9th key 
To maximize splits, let us insert a value in a node that has key in access. Let us insert 17
   8*12*30
  / /  \  \
5 10 15*17*20 40 

Insertion of 10th key (4th and 5th Splits)
To maximize splits, let us insert a value in a node that has key in access. Let us insert 13
     12
    /   \
   8    15*30
  /  \   / | \ 
 5  10 13 17*20  40

147. Which of the following scheduling algorithm is likely to give better throughput

(A) FCFS

(B) SCAN

(C) C-SCAN

(D) SSTF

Explanation:  Disk Scheduling Algorithms

 1. FCFS: FCFS is the simplest of all the Disk Scheduling Algorithms. In FCFS, the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue.

Advantages:

 • Every request gets a fair chance
 • No indefinite postponement

Disadvantages:

 • Does not try to optimize seek time
 • May not provide the best possible service
 1. SSTF: In SSTF (Shortest Seek Time First), requests having shortest seek time are executed first. So, the seek time of every request is calculated in advance in queue and then they are scheduled according to their calculated seek time. As a result, the request near the disk arm will get executed first. SSTF is certainly an improvement over FCFS as it decreases the average response time and increases the throughput of system.

Advantages:

 • Average Response Time decreases
 • Throughput increases

Disadvantages:

 • Overhead to calculate seek time in advance
 • Can cause Starvation for a request if it has higher seek time as compared to incoming requests
 • High variance of response time as SSTF favours only some requests
 1. SCAN: In SCAN algorithm the disk arm moves into a particular direction and services the requests coming in its path and after reaching the end of disk, it reverses its direction and again services the request arriving in its path. So, this algorithm works like an elevator and hence also known as elevator algorithm. As a result, the requests at the midrange are serviced more and those arriving behind the disk arm will have to wait.

Advantages:

 • High throughput
 • Low variance of response time
 • Average response time

Disadvantages:

 • Long waiting time for requests for locations just visited by disk arm
 1. CSCAN: In SCAN algorithm, the disk arm again scans the path that has been scanned, after reversing its direction. So, it may be possible that too many requests are waiting at the other end or there may be zero or few requests pending at the scanned area.
 • These situations are avoided in CSAN algorithm in which the disk arm instead of reversing its direction goes to the other end of the disk and starts servicing the requests from there. So, the disk arm moves in a circular fashion and this algorithm is also similar to SCAN algorithm and hence it is known as C-SCAN (Circular SCAN).

Advantages:

 • Provides more uniform wait time compared to SCAN
 1. LOOK: It is similar to the SCAN disk scheduling algorithm except the difference that the disk arm in spite of going to the end of the disk goes only to the last request to be serviced in front of the head and then reverses its direction from there only. Thus it prevents the extra delay which occurred due to unnecessary traversal to the end of the disk.
 1. CLOOK: As LOOK is similar to SCAN algorithm, in similar way, CLOOK is similar to CSCAN disk scheduling algorithm. In CLOOK, the disk arm inspite of going to the end goes only to the last request to be serviced in front of the head and then from there goes to the other end’s last request. Thus, it also prevents the extra delay which occurred due to unnecessary traversal to the end of the disk.

148. What does the operating system do when an interrupt occurs

(A) Ignores the interrupts

(B) Always changes stale of interrupted process to be blocked and schedules another process

(C) Always resumes execution of interrupted process after processing the interrupt

(D) May change state of interrupted process to be blocked and schedule another process

149. What is the purpose of the dirty bit for a page in a page table

(A) helps to avoid unnecessary writes on a paging device

(B) helps to maintain LRU information

(C) Allows only read on a page

(D) All of the above

150. Which of the following is used in traditional LANS like token ring. Ethernet bus?

(A) Circuit switching

(B) packet switching

(C) Radio Frequency (RF) wireless

(D) Packet broadcasting

151. Who founded Intel

(A) Larry Page

(B) Gordon Moore

(C) Jeff Bezos

(D) Mark Zukerburg

152. In which year was ENIAC completed?

(A) 1943

(B) 1944

(C) 1945

(D) 1946

153. What is the amount of directly addressable memory of 8086?

(A) 64 kB

(B) 1 MB

(3) 64 MB

(D) 1 GB

154. Which of the following organisations developed the SPARC?

(A) IBM

(B) Google

(C) Sun Microsystem

(D) Microsoft

155. Which of the following represents the Implementation (outcome) of the following machine instructions?

LD R1, y

LD R2, x

SUB R1, R2, R1

ST x, R1

(A) x = y – z

(B) x = z – y

(C) y = x – z

(D) z = x – y

Explanation: None are correct

R1 = y

R2 = x

R1 = x – y  // R1= R2-R1

x = x – y

156. Consider the following context-free grammar

s → ss+ | ss* | a

Which of the following strings CANNOT be generated by this grammar

(A) aa+a*

(B) aaa*+

(C) aaa++

(D) None of the above

157. To provide more subnets, a Class B address is assigned the subnet mask of 255.255.240.0

How many hosts are possible per subnet?

(A) 24 -2

(B) 28 -2

(C) 212 -2

(D) None of the above

158. How do ring networks control media access

(A) They typically don’t control media access

(B) They use token passing

(C) They use polling

(D) None of the above

159. In an odd-parity checking scheme, what is the value of the parity bit for the following sequence: 0101101?

(A) 0

(B) l

(C) Either 0 or 1

(D) None of the above

160. In a four-node point-to-point network, what is the number of connections necessary to allow the device at each node to communicate with each other?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) 12

161. When will one use RAID level 0?

(A) High performance applications whose data loss is not critical.

(B) Storing large volumes of data, reliably.

(C) When one doesn’t want multiple disk failures.

(D) None of the above.

162. When is a process said to be thrashing

(A) When it is spending more time paging than executing.

(B) When it is spending more time executing than paging

(C) When it is spending more time executing than managing.

(D) None of the above

163. What is Banber’s algorithm used for

(A) Deadlock avoidance.

(B) Deadlock detection

(C) Deadlock recovery

(D) None of the above

Explanation: If it is not printing mistook then D otherwise A

164. First come first serve scheduling algorithm can be implemented using which of the following ?

(A) A tree

(B) A stack

(C) LIFO queue

(D) FIFO queue

165. Which of the following is true for the set of Real numbers?

(A) Uncountable

(B) Countable

(C) Finite

(D) None of the above

166. Which of the following languages is not context-free?

(A) {w|w Contains at least three 1s}

(B) {x | the length of x is odd)

(C) {k|k is palindrome}

(D) {0n1n0n1n|n≥0}

Explanation: because their is more than one comparision for alphabet

167. Which of the following is the decimal equivalent of the Hexadecimal number F0F0?

(A) 60000

(B) 61680

(C) 51980

(D) 70680

168. Which of the following is the decimal value of the given l’s complement hinary number: 1111111110?

(A) – 2

(B) -1

(C) 1

(D) 2

169. Which of the following is the decimal value of the following 2’s complement binary number: 0111011110?

(A) 258

(B) 400

(C) 478

(D) 502

170. Which of the following is the decimal value of the following octal number: 3751?

(A) 2025

(B) 2125

(C) 2005

(D) 2015

171. Which of the following options is the hexadecimal equivalent of the following decimal number: 14959

(A) 3A6F

(B) 3B6F

(C) 3A5F

(D) 3A7F

172. Which of the following options is the hexadecimal equivalent of the following decimal number: 14959

(A) One year

(B) 1o years

(C) 1000 years

(D) 1,00,000 years

173. What is data flow testing based on

(A) Flow of data through a program

(B) Randomly selecting the test cases

(C) Partitioning the input domain

(D) Structure of source

174. In the context of software engineering, what factors influence the effectiveness of a formal technical review?

(A) The preparation time and the review time

(B) The preparation time only

(C) The review time only

(D) None of the above

175. In the context of software engineering, what in McCabe’s Cyclomatic number?

(A) Internal scale measure

(B) Ratio scale measure

(C) Ordinal scale measure

(D) Nominal scale measure

Reference: Click Here

176. In SQL, which of the following clauses will one use to summarize data?

(A) Union

(B) Join

(C) Order by

(D) Group by

177. In SOL, which of the following clauses will one use to sort data?

(A) Join

(B) Union

(C) Where

(D) Order by

178. What does referential integrity ensure

(A) information remains secure

(B) Animation is smooth.

(C) Network handover is without error

(D) Relationships between tables remain valid

179. What is a Hermite spline

(A) Database management technique

(B) Information security protocol

(C) interpolating piecewise cubic polynomial

(D) A microprocessor

180. Which of the following is NOT a colour model in Computer Graphics

(A) YIQ

(B) RGB

(C) ABC

(D) HSV

181. What is the Depth buffer method used for?

(A) information security

(B) Database management

(C) Detecting visible surface

(D) Compiler design

182. Floating point numbers in a computer are represented using a 10-bit mantissa (including a sign bit) and a 7-bit exponent (including a sign hit). What is the appronmate value of the maximum number. which can he represented ? Assume that the mantissa is stored m the normalised form, that is, without leading zeroes.

(A) 2128

(B) 2127

(C) 264

(D) 263

183. The capacity of a memory unit is defined by the number of words multiplied by the number of bits per word. How many separate address and data line are needed for a memory of 4K x 16?

(A) 10 address lines and 16 data lines.

(B) 12 address lines and 10 data lines.

(C) 12 address lines and 16 data lines.

(D) 12 address lines and 8 data lines.

184. What is the main disadvantage of direct mapping of cache organization?

(A) it doesn’t allow simultaneous access to the intended data and its tag

(B) it is more expensive than other type of organizations.

(C) The cache hit ratio is degraded if two or more blocks used alternatively map onto the same block frame in the cache.

(D) The number of blocks requires for the cache increases linearly with the size of the main memory.

185. What is a switching circuit that produces one in a set of input bits as an output, based on the control value of control bits called

(A) Full adders

(B) inverter

(C) Multiplexer

(D) Converter

186. What does the acronym TLB stand for

(A) Truncated least significant bit

(B) Translation look-aside buffer

(C) Translation law buffer

(D) Translation look-back buffer

187. how many squares are adjacent to a given square in a Karnaugh Map of Five variables?

(A) 32

(B) 5

(C) 4

(D) 31

188. What is a connection from one computer to another through a connection- oriented network with frame relay called

(A) PVC

(B) TCP/IP

(C) RARP

(D) Netware

189. Condder a relation R(A,B,C,D,E) with functional dependencies AB→C, CD→E. DE→B. Which of the following is a candidate key for R

(A) BA

(B) ABD

(C) AD

(D) CD

190. Consider the relation scheme R(A, B, C, D) where A is candidate key. With no information about FDs involved, then R is in which normal form?

(A) First normal form

(B) Second normal form

(C) BCNF

(D) Third normal form

Explanation: Their is no partial dependency so will be in  2 NF. Their can be transitive dependency like A–>B and B–> C so not in 3 NF

191.What does the write ahead protocol mean?

(A) Writing of data should be done ahead of any logging operation.

(B) Log record for an operation must be written before the actual data is written.

(C) All log records should be written before new transaction begins the execution.

(D) The log never needs to be written to the disk.

192. How many edges does a full 5-ary tree with 1000 internal vertices have ?

(A) 2000

(B) 1999

(C) 2001

(D) 5000

Explanation:

If T is a full binary tree with i internal vertices, then T’s total vertices = 2i + 1. Number of edges. E = (total vertices)-1.

193. What is ‘Knights Tour problem’ an example of ?

(A) Dynamic programming

(B) Divide and conquer strategy

(C) Back tracking

(D) Branch and bound

194. What is the iterative process of system development in which requirements are converted to a working system that is continually revised through close work between an analyst and user called

(A) Waterfall model

(B) Iterative modeling

(C) Spiral modeling

(D) None of the above

195. Memory access in RISC architecture is limited to instructions

(A) CALL and RET

(B) PUSH and POP

(C) STA and LDA

(D) MOV and JMP

196. What are the ACID properties of a Transaction

(A) Atomicity, Consistency, Isolation, Database

(B) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

(C) Atomicity, consistency, Inconsistent, Durability

(D) Automatically, Concurrency, Isolation, Durability

197. What is the simplified form of the Boolean expression (P + Q’ + R’).(P + Q’ + R).(P + Q + R’) is

(A) (P’Q + R’)

(B) (P + Q’R’)

(C) (P’Q + R)

(D) (PQ + R)

198. What is the minimum number of D flip-flops needed to design a mod-258 counter?

(A) 9

(B)8

(C) 512

(D) 258

199. Which one of the following expressions does NOT represent exclusive NOR of x and y ?

(A) xy + x ‘y’

(B) x ⊕ y’

(C) x’ ⊕ y

(D) x’ ⊕ y’

200. What does all 1’s represent in an 32 bit II’ addressing scheme ?

(A) This computer

(B) Direct broadcast

(C) Limited broadcast

(D) Loop back

4 Comments

 1. Jaysingh Jaysingh
  August 24, 2016    

  Sir, aa original paper chhe ke model paper chhe.?

  • Admin Admin
   August 24, 2016    

   This is original paper.

 2. arun patel arun patel
  August 25, 2016    

  Amazing work and very helpful in preperation for GPSC exams. Can i get the explanation of all Questions.

 3. vishal vishal
  September 4, 2016    

  Manu ans are wrong in this key as per gpsc anskey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

Subscribe

August 2016
M T W T F S S
« Jul   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031